Forside - Electromat.dk

 

Reparation af Faber 251135 & 251105 styrebokse

 

Opleves det at styringerne ikke fungerer optimalt mere med  persienne eller gardin, skal de serviceres.   

 

Gardinstyringen (251135) vil køre gardinet helt op eller ned

ved et kort tryk på betjeningsknapperne.

 

Persiennestyring (251105) har en "puls" funktion hvor den ved kort tryk kun kipper persiennen lidt i den ønskede retning.

Op og nedkørsel vil først ske efter at betjeningsknappen holdes

trykket i et sekunds tid

 
Det er dog  ofte sket der at der er monteret de forkerte styringer
i bygningerne. Dette kan udbedres.

 

Electromat kan reparere samt ombygge styreboksene til den korrekte funktion dvs gardinstyring kan konverteres til persiennestyring og omvendt.

 

 

 

 

 

 Reparation af Somfy persiennestyringer

 Type : GPS 1100 & 1020 :

 

 

Disse styringer er et kompliceret lille stykke elektronik med en

integreret switchmode forsyning. Efter nogle år bliver de

ustabile og vil svigte under betjening.

 

Electromat.dk kan reparere disse styringer til en fast lav pris.

 

Model 1020 har en kort pause under betjening af trykknapperne

som model 1100 ikke har. Derudover er de ens.


Det er ikke muligt at ombygge 1100 til 1020 eller omvendt.

 

 

     Reparation af Dynax model 1750Nm og 3000Nm

 

Dynax aktuatorer, bruges ofte udendørs til sol-afskærminger på bygninger og er

udsatte for korresion indvendigt grundet fugt. -  Dette stiller særlige krav til  vedligeholdelse samt smøring af de indvendige bevægelige dele.


Hvis afskærmingerne stiller sig i forskelligt på samme facade skal de repareres.

 

Som standard skal positionerings potentiometre altid skiftes under service af

Dynax aktuatorer da de slides stærkt. De er dertil special fremstillede til formålet
af Electromat da de er en udgået reservedel.

 

 

 

Searle 3 fasede ventilatormotorer renoveres

 

Anvendes i mange vandbårne køletårne placeret på tagkonstruktioner,

i forbindelse med større indendørs klima anlæg.

 

Efter et par års drift vil motorene rumle & larme som en mærkbar

støj-gene for både bygningens brugere og naboerne, da støjen vandrer ret langt.

 

Renoverede motorer returneres renset, gennemslags-testede samt

nymalet. De leveres i alle farver, så længe det er sort akryl.

 

     Brændte motorer eller med overgang kan ikke repareres

 

 

      Reparation af Windowmaster aktuatorer

 

Til klimakontrol og ventilation bruges tit Windowmaster aktuatorer
til åbning og lukning af vinduer bla. Velux. Efter flere opfordringer
er vi begyndt at servicere de udgåede modeller blandt andet
WMU 120 0102 / WMU1200102 (med dobbeltkæde) .

         Det er os kun muligt at servicere på elektronikken